Počet záznamů: 1  

Filozofický ústav (Akademie věd ČR)

 1. Jméno korporaceFilozofický ústav (Akademie věd ČR)
  Odkaz viz.Akademie věd České republiky. Filozofický ústav
  Filosofický ústav AV ČR
  Filozofický ústav AV ČR
  Viz též Dřívější záhlaví: Filozofický ústav (Československá akademie věd : 1990-1992)
  HistorieDřívější název: Filozofický ústav ČSAV.
  BiografieFilosofický ústav Akademie věd České republiky vznikl v Praze v roce 1990 obnovením původního Filosofického ústavu ČSAV (zřízen 1. ledna 1953), který byl z politických důvodů zrušen v roce 1970. Ke dni 1. 1. 2007 se ústav přeměnil z dosavadní státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci. Dřívější název: Filosofický ústav ČSAV.
  Zdroj inf.www(Filosofický ústav AV ČR), cit. 10.3. 2020 (o instituci)
  Uživatelské pole PNPFÚ je výzkumným pracovištěm neuniverzitního typu, jehož hlavním cílem je přispět k rozvoji světového bádání v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborů (např. klasických a medievistických studií, komeniologie, teorie vědy a globálních studií). Kromě základního výzkumu, který usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, pracovníci Filosofického ústavu rovněž zohledňují kulturní potřeby současné české společnosti. Mezi jejich úkoly patří například recepce výsledků světového filosofického bádání v českém prostředí, což umožňuje, aby filosofie a příbuzné humanitní vědy v České republice trvale udržovaly kontakt s evropskou a světovou vědou a aktivně ji pomáhaly utvářet. Badatelé Filosofického ústavu svou prací také posilují vědomí národní identity pomocí kritického zkoumání dějin českých zemí a středoevropského prostoru se zřetelem k dějinnému přínosu zde působících významných myslitelů.
  Odkazy (1) - Soubor autorit korporací
  (36) - Monografie
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (27) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Počet záznamů: 1