Počet záznamů: 1  

Státní oblastní archiv v Praze

 1. Jméno korporaceStátní oblastní archiv v Praze
  Odkaz viz.Praha-oblast (Česko). Státní oblastní archiv
  Státní oblastní archiv Praha
  BiografieStátní oblastní archiv v Praze je organizační složkou státu a veřejným archivem zřízeným zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění. Má postavení správního úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby a je přímo řízen Ministerstvem vnitra. Správní obvod archivu je vymezen územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy.
  Zdroj inf.www (Státní ústřední archiv)
  Uživatelské pole PNPNa podzim roku 1949 byl přeměněn z iniciativy archiváře Dr. Josefa Nuhlíčka báňský depozitář Archivu ministerstva vnitra ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře na archivní depozitář pro staré soudní fondy ze středních Čech. Ty sem byly postupně svezeny z přeplněných depozitářů v Praze a ze spisoven některých soudů. Skutečný vznik archivu tak předběhl statutární akt vzniku, daný stejně jako u ostatních státních archivů vládním usnesením z 9. ledna 1950 o archivní službě.
  Novou etapu přineslo přestěhování Státního oblastního archivu do Archivního areálu na Chodovci, jedné z nejmodernějších archivních budov v Evropě, na přípravě jehož výstavby měli pracovníci Státního oblastního archivu Praze důležitý podíl. Rozsáhlé změny si vynutila reorganizace veřejné správy v roce 2002. Státní oblastní archiv v Praze se stal organizační složkou státu, účetní jednotkou a současně správním úřadem. Bylo do něj začleněno 12 okresních archivů Středočeského kraje, které se staly jeho vnitřními organizačními jednotkami.
  Odkazy (19) - Monografie
  (24) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Počet záznamů: 1