Počet záznamů: 1  

Kruh překladatelů (profesní organizace)

 1. Jméno korporaceKruh překladatelů (profesní organizace)
  Odkaz viz.Novější záhlaví: Překladatelská sekce (sdružení) 1961
  Zdroj inf.www(Eliška Turčanová: Sto let republiky z perspektivy dějin překladu, aneb, Český překlad v osmičkových letech), cit. 5.8. 2019 (citováno z diplomové práce ) ; www(Eliška Chmelařová: Odborný překlad a organizovaná činnost překladatelů ve 2. polovině 20. století), cit. 5.8. 2019 (citováno z diplomové práce)
  Uživatelské pole PNPKruh se dělil na jednotlivé jazykové kroužky, jejichž členové se v průběhu 50. let pravidelně scházeli a věnovali se analýzám a kritikám vydaných překladů. Členem Kruhu překladatelů se mohl stát každý, komu vyšly alespoň dva knižní překlady a na které nějaký vážený překladatel napsal posudek. V roce 1961 se Kruh překladatelů přeměnil v Překladatelskou sekci, která sdružovala elitní překladatele i kritiky překladu. Od té doby se tento útvar Svazu československých spisovatelů začal početně velmi rozrůstat řádově na stovky členů. Kruh překladatelů a později Překladatelská sekce vydávala v nepravidelných intervalech sborník Dialog. V roce 1969 byl Svaz československých spisovatelů rozpuštěn a tím zanikla i Překladatelská sekce.
  Ve 30. letech se dotváří rovnováha mezi evropskou a domácí kulturou, která má vliv na překlad; překladová literatura je úzce spjata se strukturálními změnami v nakladatelstvích, růst knižní produkce stojí z velké části na překladech (Otto, Fr. Topič) - nové překlady klasiků, systematický překlad některých autorů; významná jména: J. Zaorálek, J. Heyduk, F. Píšek, E. A. Saudek.
  Po r. 1948 vliv poválečné společensko-politické situace a kulturní atmosféry (vymizení překladů z němčiny x překlady zejména sovětské literatury, téma válečného prožitku). Velký čtenářský zájem o nová vydání děl z klasického kánonu; časopis Nový Orient - zájem o Přední východ, navazování na předválečný surrealismus. Také významný vliv únorového převratu na překladovou literaturu. Tradiční zájem o francouzskou literaturu. Rok 1968 - snaha dohnat vývojové proudy soudobé světové literatury; zásadní význam revue Světová literatura, široké a pestré spektrum překladové literatury, pokračování edice Knihovna klasiků (Odeon). Srpen 1968 – tvrdá rána pro překladatelskou a editorskou činnost rusistů.
  URL adresahttps://www.jtpunion.org/.../2018_Jeronym_E-Turcanova_100_let_prekladu.pptx.asp..
  https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120154800
  Odkazy (3) - Monografie
Počet záznamů: 1