Počet záznamů: 1  

Otavan

 1. KaG LXII 23
  Nedoma, Miloslav, 1875-1954

  Otavan : měsíčník pro národní, kulturní a hospodářské zájmy král. města Písku a kraje Prácheňského. 1924, ročník 8. (43.), číslo 1-12. -- V Písku : Theodor Kopecký, 1924. -- il. 172 s., [4] s. obsahu ročníku. -- Dvanáct čísel v pěti sešitech. - Identická zdobená obálka v různých barevných provedeních. - Černobílé ilustrace, faksimile, reprodukce, fotografie. - Pravidelné rubriky. - Inzerce. - Na obálce tiráž a inzerce.. -- "Otavan vychází v sešitech jednou měsíčně. Předplatné 16 K, půlletně 8 K, jednotlivá čísla po 1 K 50 hal.". -- "Majitel redaktor Jaromír Malý, Král. Vinohrady, Dobrovského 8., přízemí. Vydává Theodor Kopecký, knihtiskař a nakladatel v Písku. Za redakci odpovídá František Hašek. Místnosti časopisu v Písku, Komenského tř. 88. Telefon 78. Účet pošt. spoř. č. 30.014.". -- Obsahuje bibliografické údaje. -- Resumé: Významné prácheňské regionalistické periodikum redigované Jaromírem Malým, v němž vycházely především studie a články věnované různým historickým událostem a osobnostem spjatým s Pošumavím, resp. s jižními Čechami. Časopis obsahoval také články o přírodě (např. o památných stromech nebo o různých zajímavostech (např. viklan v Kadově), recenze, posudky a informace o kulturním, společenském a hospodářském dění v regionu. - (kkper). -- 1-2, 3-5, 6-7, 8-9, 10-12.
  Nedoma, Miloslav, 1875-1954. Kopecký, Theodor, 1868-1927. Malý, Jaromír, 1885-1955

  Sova, Antonín, 1864-1928 - básník, beletrista, esejista, překladatel * Lešehrad, Emanuel, 1877-1955 - básník, prozaik, dramatik a kritik, překladatel, sběratel * Heyduk, Adolf, 1835-1923 - básník * Smetana, Bedřich, 1824-1884 - hudební skladatel * Baar, Jindřich Šimon, 1869-1925 - kněz, prozaik, básník, dramatik, sběratel folklóru * Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 - profesor kulturní historie, folklorista, etnograf * česká literatura * české časopisy * měsíčník * region * regionalismus * regionální literatura * regionální tematika * Prácheňsko * Písecko * Písek * Pošumaví * jižní Čechy * historie * literatura * osobnosti * osobnosti kraje * studie * vzpomínky * archeologie * stol. 20., léta 20. * r. 1924
  821.162.3. 821.162.3-92. (437.31-13). 902
  Nedoma, Miloslav,. - nar. 1875. - Nedoma. - Miloslav. - nar. 1875

  Signatura KaG LXII 23: Kompletní nesvázaný ročník, včetně obálek. - Zachovalý stav. - Dvojčíslo 8-9 a trojčíslo 10-12 zčásti nerozřezána.
  Signatura KaG LXII 23: Přírůstkové číslo 183/51: dar Miloslava Nedomy. - Na některých obálkách rukopisné poznámky.
Počet záznamů: 1