Počet záznamů: 1  

Indiánská knížka

 1. C12b 14095, C12b 15828
  Frič, Alberto Vojtěch, 1882-1944

  Indiánská knížka / Alberto Vojtěch Frič, Rodolfo Ferreira Frič ; k vydání připravila, komentářem opatřila a španělské pasáže přeložila Yvonna Fričová ; [grafická úprava, sazba a ilustrace (na motivy původních indiánských kreseb) Martin T. Pecina]. -- 1. vyd. -- Praha : Titanic, 2012 (Zlín :. -- Graspo). -- 203 s. : il., mapy, portréty. -- Béžová plátěná vazba zdobená indiánskými motivy a se zlaceným textem. - Barevné graficky zdobené předsádky. - Nakladatelská značka na patitulu. - Rozložený titulní list zdobený černobílými kresbami a s červeným textem. - Černobílé reprodukované fotografie z archivu rodiny Fričů. - Mapky. - Obsahuje bibliografické odkazy. - Vysvětlivky. - Odkaz na občanské sdružení Checomaco. - Text na zadní straně vazby. -- Resumé: Dědeček a vnuk se konečně setkali prostřednictvím svých textů na stránkách publikace, jež stojí svým charakterem na pomezí memoárů, beletrie, literatury faktu a etnografického pojednání. Sborník obsahuje jednak Fričovy cestopisné reportáže, přednášky, vyprávění o zážitcích a zkušenostech z badatelských pobytů v Jižní Americe na počátku 20. století, jednak texty jeho indiánského vnuka Rodolfa, dříve lovce a dřevorubce, dnes zdravotníka ve vesnici Puerto Esperanza v Paraguayi. Rodolfo Ferreira Frič navázal v nedávné době kontakty s českými potomky Vojtěcha Friče, kteří se tak s časovým odstupem dozvěděli o existenci svých jihoamerických příbuzných. Knížka přináší ukázky Rodolfových dopisů do Česka, jeho vlastní životopis, ale i staré mýty, které zaznamenávají poutavé náboženské představy i myšlení indiánských kultur v oblasti Gran Chaca a Mato Grosso.. -- Resumé: Knížka o životě jihoamerických indiánů z kmene Čamakoko. Důležitou součástí publikace jsou zajímavé osobní příběhy obou tvůrců, cestovatele a etnografa Alberta Vojtěcha Friče a jeho vnuka Rodolfa Ferreiry Friče, po matce paraguayského indiána. -- ISBN : 978-80-86652-51-1 (váz.).
  Ferreira Frič, Rodolfo, 1942-. Fričová, Yvonna, 1954-. Pecina, Martin, 1982-. Titanic (nakladatelství). Graspo (tiskárna)

  Frič, Alberto Vojtěch, 1882-1944 - cestovatel, botanik, etnograf, autor cestopisné literatury * Ferreira Frič, Rodolfo, 1942- - paraguayský indián, lovec, dřevorubec, zdravotník, autor knihy vzpomínek * česká próza * španělská próza * čeští cestovatelé * čeští etnografové * Indiáni * Čamakokové * indiánská mytologie * indiánské pověsti * indiánské mýty * indiánské legendy * Jižní Amerika * Paraguay * Gran Chaco * Mato Grosso * texty * dopisy * autobiografické vzpomínky * Frič A. V. * Ferreira Frič R. * stol. 19.-20
  (044). 821.134.2. (8). 82-343. 82-4. 821=134.2. 910.4-051. 5-051. (=87). (0:82-94). 821.162.3-3. 821.134.2-3. (0:82-4). (0:82-32). (0:82-343). (437.3). (893)

  Kniha postoupila do užšího výběru v rámci NČK roku 2012, v kategorii Krásná literatura.
  Sken C12b14095 je totožný se signaturou C12b 15828.

Počet záznamů: 1