Počet záznamů: 1  

Ostravské romány V. Martínka

 1. VMartínek 0869
  Dluhošová, Naděžda

  Ostravské romány V. Martínka : odraz národnostních a sociálních poměrů na Ostravsku v Martínkově díle / N. Dluhošová. -- [Ostrava, 1938]. -- ii, 125 l. -- Kresba na titulním listu. - Obsahuje bibliografii.

  Martínek, Vojtěch, 1887-1960 - prozaik, básník, dramatik, literární historik, kritik * čeští spisovatelé * ostravští spisovatelé * regionální literatura * prozaické dílo * romány * Ostravsko * stol. 20., 1. pol. * národnostní poměry * sociální poměry * literární náměty
  821.162.3-051. 821.162.3. 82-31. 7.04:82

  Sign. VMartínek 869: Knihovna Vojtěcha Martínka. - Na předtitulním listu čestné prohlášení s podpisem autorky a kolkem: Kolková znamka. Republika československa. 1938. 2 Kčs. - Občasné poznámky v textu.

Počet záznamů: 1