Počet záznamů: 1  

Zápisky věčného žáka

 1. LITb 00750, LITb 0750a
  Horký, Karel, 1879-1965

  Zápisky věčného žáka. I, Dýmka míru / ediční úprava, komentář, vysvětlivky a resumé Hana Vaníčková ; grafická úprava a sazba Nikola Janíčková (Take Take Take). -- 1. vydání. -- Praha : Památník národního písemnictví, 2020. -- České Budějovice : Tiskárna PROTISK, s.r.o. -- 493 stran : ilustrace, portréty, faksmile ; 21 cm. -- (Edice Depozitář.). -- Žluto-šedá, graficky zdobená, obálka, dvoubarevný text.- Na přední záložce černobílý portrét autora, na zadní o autorovi a knize. - Ediční údaje, na rubu copyrighty. - Patitul s podnázvem "I. díl pamětí a vzpomínek". - Dvoubarevný, graficky zdobený titulní list. - Komentář "Karel Horký a doba vzniku jeho pamětí". - Obrazová příloha (černobílé portréty, ilustrace, faksimile rukopisů, korespondence, obálek knih s popisky). - Vysvětlivky. - Ediční zpráva. -- Obsahuje bibliografii a jmenný rejstřík. -- Resumé: Karel Horký - novinář a fejetonista. Jeho dvoudílné paměti, na nichž pracoval od poloviny 40. let do poloviny 50. let, končí rokem 1921, kdy se vrátil ze zahraničí do Československa. Třetí díl již nenapsal. V roce 1948 připravilo nakladatelství Kvasnička a Hampl první díl k vydání, kniha ale už nemohla být dána do distribuce. -- Anglické resumé. -- ISBN : 978-80-87376-67-6 (brožováno).
  Vaníčková, Hana. Janíčková, Nikola, 1990-. Památník národního písemnictví (literární muzeum). Protisk (tiskárna)

  Horký, Karel, 1879-1965 - novinář, redaktor, povídkář, básník, dramatik a recenzent * česká literatura * próza * autobiografická próza * paměti * dětství * studia * literární činnost * novinářská profese * zahraničí * pobyt * Praha * Horký K. * Česko * stol. 19.-20
  (437.311). (1-87). 82-94. 82-3. 821.162.3

  Paměti Karla Horkého, stejně jako další materiály, jsou uchovány ve sbírkách LA PNP.

Počet záznamů: 1