Počet záznamů: 1  

Zumři

  1. JVladislav 342

    Zumři / Vilém Mrštík ; k vydání připravila Libuše Daňková ; obálku, vazbu a grafickou úpravu Josef Kremláček. -- vydání čtvrté. -- Praha : Vyšehrad, 1973. -- Vimperk : Stráž. -- 373 stran ; 21 cm. -- Barevná zdobená obálka. - Na přední záložce obálky anotace knihy. - Ilustrovaný titulní list. - Ediční poznámka. - Obsah. - 15 600 výtisků. -- Resumé: Poslední, nedokončený Mrštíkův román, navazující na knihu z pražského prostředí Santa Lucia. Dílo, jež tematiku předchozí knihy ještě více zaostřuje na společenskou problematiku 90. let. Autor zde zachycuje nerudovskou Malou Stranu s paláci, chrámy, měšťanskými domy a zejména hospůdkami, kde drobní lidé, živnostníci a penzisté řeší u piva své životní problémy. Nositeli děje a soudobých myšlenkových proudů s doznívajícím bojem staročechů a mladočechů jsou krejčí Havlíček a jeho dva studentští podnájemníci, bouřliváčtí bratři Zumrové. -- ISBN : (vázáno).
    Daňková, Libuše, 1922-. Kremláček, Josef, 1937-. Vyšehrad (nakladatelství). Stráž, tiskařské závody

    česká literatura * český román * Praha * Malá Strana (Praha) * studenti * stol. 19., léta 80.-90
    821.162.3. 821.162.3-31. (437.311). -057.87. 885-311.2

Počet záznamů: 1