Košík

  Odznačit vybrané:   0
 1. Jméno korporaceFilozofický ústav (Akademie věd ČR)
  Odkaz viz.Akademie věd České republiky. Filozofický ústav
  Filosofický ústav AV ČR
  Filozofický ústav AV ČR
  Viz též Dřívější záhlaví: Filozofický ústav (Československá akademie věd : 1990-1992)
  HistorieDřívější název: Filozofický ústav ČSAV.
  BiografieFilosofický ústav Akademie věd České republiky vznikl v Praze v roce 1990 obnovením původního Filosofického ústavu ČSAV (zřízen 1. ledna 1953), který byl z politických důvodů zrušen v roce 1970. Ke dni 1. 1. 2007 se ústav přeměnil z dosavadní státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci. Dřívější název: Filosofický ústav ČSAV.
  Zdroj inf.www(Filosofický ústav AV ČR), cit. 10.3. 2020 (o instituci)
  Uživatelské pole PNPFÚ je výzkumným pracovištěm neuniverzitního typu, jehož hlavním cílem je přispět k rozvoji světového bádání v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborů (např. klasických a medievistických studií, komeniologie, teorie vědy a globálních studií). Kromě základního výzkumu, který usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, pracovníci Filosofického ústavu rovněž zohledňují kulturní potřeby současné české společnosti. Mezi jejich úkoly patří například recepce výsledků světového filosofického bádání v českém prostředí, což umožňuje, aby filosofie a příbuzné humanitní vědy v České republice trvale udržovaly kontakt s evropskou a světovou vědou a aktivně ji pomáhaly utvářet. Badatelé Filosofického ústavu svou prací také posilují vědomí národní identity pomocí kritického zkoumání dějin českých zemí a středoevropského prostoru se zřetelem k dějinnému přínosu zde působících významných myslitelů.
  Odkazy (1) - Soubor autorit korporací
  (34) - Monografie
  (26) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika