Zdroje

Další zdroje mohou být k dispozici po  přihlášení

Knihovna Památníku národního písemnictví

Sbírkové předměty

Národní knihovna Praha

JVK v Českých Budějovicích

Krajská vědecká knihovna Liberec

Státní vědecká knihovna Kladno

Moravská zemská knihovna Brno

Vědecká knihovna Olomouc