Zdroje

Další zdroje mohou být k dispozici po  přihlášení

Knihovna Památníku národního písemnictví

  • Katalog PNP
  • Obsahuje záznamy retrokonverze
  • Obsahuje hesla, klíčová slova

Sbírkové předměty

  • Sbírkové předměty DEMUS

Národní knihovna Praha

  • Online katalog Národní knihovny obsahuje vekeré záznamy knih od r.1995 a dalích druhů dokumentů od r.1996 nebo 1997 a tzv. studijní fond (exempláře půjčitelné domů).

JVK v Českých Budějovicích

Krajská vědecká knihovna Liberec

Státní vědecká knihovna Kladno

Moravská zemská knihovna Brno

Vědecká knihovna Olomouc