Zdroje

Další zdroje mohou být k dispozici po  přihlášení

Knihovna Památníku národního písemnictví
Sbírkové předměty
Národní knihovna Praha
JVK v Českých Budějovicích
Krajská vědecká knihovna Liberec
Státní vědecká knihovna Kladno
Moravská zemská knihovna Brno
Vědecká knihovna Olomouc